T.C. Sağlık Bakanlığı
Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Müdürlüğümüz
Şubeler
Toplum Sağlığı Merkezleri
Haber/Duyurular
Sık Sorulan Sorular
Yararlı Bilgiler
Bağlantılar
Diğer

 Mersin Evde Sağlık Hizmetleri

Tarih: 18.9.2012 09:16:57   Okunma: 39365   Yazan: ATALAY AKÇAY   Birim: Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi

 

 

444 38 33

444 EVDE

MERSİN

EVDE SAĞLIK  HİZMETLERİ

FORMLAR

Başvuru Formu

1-Hasta Dosya Formları

(Birimler için)

2-ADSM Hasta Değerlendirme Formu

Aile Hekimleri Aylık Çalışma Formu

 

18.01.2012

Evde Sağ. Hiz. Yönergesi

 

MERSİN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

444 38 33 - 444 EVDE

(Tanıtım Videosu İçin Tıklayınız.)

 

Hızla gelişen dünyamızda, teknolojinin ilerlemesi, refah ortamının artması, tanı ve tedavi olanaklarının gelişmesi, sağlık hizmetine ulaşımın kolaylaşması ile birlikte dünyada ve Türkiye'de ortalama yaşam ömrü artmış, buna bağlı olarak kronik hastalıklar, yaşlı nüfus ve yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklarda artış meydana gelmiştir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânlarının artması ile tüm dünyada sağlık kurumuna gidemeyecek hastalara evde sağlık hizmetlerinin eğitimli kişiler tarafından sunulması gündeme gelmiştir.

        Bu amaçla Sağlıkta Dönüşüm Projesi gereği; Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik 10.03.2005 tarihli "Evde Sağlık Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik" ve 01.02.2010 tarihli "Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" yürürlüğe konulmuştur.

 

İlimizdeki hizmetlerimiz 01 Kasım 2010 tarihinde başlamıştır. Mersin'de toplam sekiz hizmet birimi, bir mobil birim, bir ADSM (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) birimi olmak üzere toplam on birimle ve aile hekimleriyle koordinasyon halinde Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekteyiz. Birimlerde toplam 9 doktor, 1 diş hekimi, 8 sağlık memuru, 8 hemşire, 7 ebe, 1 tıbbi sekreter ve 11 şoför görev yapmaktadır.

 

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

Değişik nedenlerle yatalak veya ağır özürlü hastalar sağlık kuruluşlarına ulaşmakta çok büyük güçlükler yaşamaktadır. Bu sorunları azaltmak, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında eğitimli personel ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini ifade etmektedir.

Evde sağlık hizmetlerinde öncelikle yatalak olan hastalara hizmet verilmesi amaç edinilmiştir. Yürüyebilen, sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşabilecek durumdaki ağır özürlü olmayan hastalar, hizmet kapsamında bulunmamaktadır.

 

Hangi Hizmetler Verilir?

- Randevu sistemiyle ve mesai saatleri içerisinde hizmet verir, ücretsizdir.

- Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında hizmet verir.

- Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,

- Gerektiğinde uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,

- Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,

- Hastanın ve ailesinin bilgilendirilmesi,

- Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme,

- Ağız ve diş sağlığı hizmetleri (Bu hizmet sadece Mersin merkezde devam etmektedir.)

- Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyon sağlanır.

 

Evde Sağlık Hizmetine Kimler Başvurabilir?

- Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar (Örneğin; felç, alzheimer, demans, obesite vb.),

- Ağır özürlü kişiler,

- Terminal dönem kanser hastaları,

- İleri derece kas hastaları,

- Ağır KOAH hastaları,

- Yenidoğanlarda (0-1 aylık) fototerapi ihtiyacı olanlar,

- Evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir.

Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. ( Acil durumlarda 112 Ambulans servisi veya direk sağlık kuruluşu acil servise başvuru yapılır. )

 

Başvuru Nasıl Yapılır?

- Başvurular hasta veya yakınları tarafından yapılabilir.

- Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formuile (Faks: 235 72 59),

- Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki koordinasyon merkezine veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlere telefon müracaatı ile sözlü olarak veya doğrudan başvuru,

- Toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile yapılabilir.

- Mersin Evde Sağlık Hizmetlerine başvuru için Türkiye genelinde geçerli olan 444 38 33 nolu telefon hattından mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir.

 

Başvuruların Değerlendirmesi:

Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda duruma göre, tabip veya diş tabibi, hemşire veya sosyal çalışmacı tarafından ikametine gidilerek vaka yerinde değerlendirilir. Uygun bulunanlar evde sağlık hizmeti verilmesi için kayıt edilir ve gerekli hizmetleri verilir. Ziyaret ve randevuları ekip çalışanları tarafından ihtiyacına ve hastalığına göre planlanır. Gerekli hallerde konsültasyon ve sevk işlemleri gerçekleştirilebilir. Hasta nakli gereken durumlarda evde sağlık hizmetleri nakil ambulansı, yoksa 112 Ambulans servisine veya hastanelere ait nakil ambulansından yararlanılır.

Evde Sağlık Hizmeti alması gereken hastaların birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri, 25/05/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve aile hekimliği uygulamaları ile ilgili diğer mevzuat gereği toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile verilir.

 

Hangi Durumlarda Hizmet Sonlandırılır?

- İyileşme durumunda,

- Vefat durumunda,

- Hastanın kendisi veya yakınları tarafından bakılabilir hale gelmesi durumunda,

- Hastaneye yatış gereken durumlarda,

- Hizmet alanı dışına taşınma durumunda,

- Hasta veya yakınlarının hizmeti sonlandırmayı istemesi durumunda,

- Tedaviye uyumsuz davranış ve direnç, durumlarında hizmet sonlandırılır.

 

Evde Sağlık Hizmetlerinin Getirdiği Faydalar Nelerdir?

- Maliyetleri azalır,

- İyileşme süresi kısalır, zamandan tasarruf sağlar,

- Hastanede kalış süresi azalır ve bağlı hastane enfeksiyonları azalır,

- Hasta ve yakınlarının ev rahatlığı ve huzurunda psikolojik durumu rahatlar,

- Hasta ve yakınlarının diğer sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılaması kolaylaşır,

- Sağlık kalitesi artar.

 

Sonuç

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan yaşlı nüfus ve kronik hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmetlerine olan önem artmıştır. Evde sağlık hizmetlerinin, hasta ve yakınları için olduğu kadar ülke ekonomisi ve sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmetinin rahatlaması açısından da büyük rol almaktadır. Evde sağlık hizmeti için imkânların, personelin, araç ve gereç ihtiyaçlarının artırılması, bu konuda çalışmalar yapılması geleceğin ilgili hastalıkları ve çözümleri açısından oldukça faydalı olacaktır. Evde sağlık hizmetleri çalışanlar açısından da özveri, sevgi, sabır ve hoşgörü ile yapılabilecek bir görevdir.

İlimizde Evde Sağlık Hizmet Birimleri Bulunan Kurum Ve Kuruluşlar:


Mersin Devlet Hastanesi

Toros Devlet Hastanesi

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Tarsus Devlet Hastanesi

Erdemli Devlet Hastanesi

Silifke Devlet Hastanesi

Mut Devlet Hastanesi

Anamur Devlet Hastanesi

Aydıncık Toplum Sağlığı Merkezi

Mersin Evde Sağlık Hizmetleri - Mersin Evde Sağlık Hizmetleri
Mersin Evde Sağlık Hizmetleri
Mersin Evde Sağlık Hizmetleri - Resim 4
Resim 4
Mersin Evde Sağlık Hizmetleri - Resim 7
Resim 7
Mersin Evde Sağlık Hizmetleri - Resim 13
Resim 13
Mersin Evde Sağlık Hizmetleri - Resim 18
Resim 18
Mersin Evde Sağlık Hizmetleri - Resim 19
Resim 19